...

چشم هایم چشمه شده این روزها بابت دلتنگی که کمتر کسی می فهمدش...

/ 1 نظر / 20 بازدید
سرشار

هیچکس نمی فهمدش ... قشنگی ش به اینه که مختص به خودته ...