/ 3 نظر / 5 بازدید
بچه های آقا روح الله

آید آن روز که خاک سر کویش باشم ترک جان کرده و آشفته ی رویش باشم یوسفم گر نزند برسربالینم سر همچو یعقوب آشفته ی بویش باشم. شعر از امام خمینی (ره)

سرشار

روحشان شاد و محشور با خوبان دو عالم ، ان شالله . دانسته و ندانسته ، خیلی وام دار ایشون و تعلیماتشون هستیم ... خدا خیر دنیا و آخرت بدهد به این بزرگوار که باعث خیر دنیا و آخرتمان شدند .

سرشار

به به! دارم به این فکر می کنم که اون شهر چقدر خوب پرور است! به جز شما دوتا دیگه از دوستان خیلی خوب و صمیمی من هم اهل خمین هستند ... خاکش خیر و خوبی میاره ... [گل]