حرم

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
اعظم فتحی

من رفتم تو رو نبردم نگو چرا خودت نیومدی بنده خدا...................

سرشار

رسد تا بر سر کوی تو قاصد پیر میگردد سفید از دوری این راه شد بال کبوتر ها ... [گل][گل][گل]