خون تو جاذبه زمین را بی اعتبار کرد

با خودم فکر می کنم اصلاً چرا باید
رباب
با آب
هم قافیه باشد؟

                    

 روضه خوان ها زیادی شلوغش کرده اند
حرمله آن قدر ها هم که می گویند تیرانداز ماهری نبود
هدف های روشنی داشت...

سید حمیدرضا برقعی

/ 3 نظر / 4 بازدید
مطهره

ممنون که بهم سرزدین . مطالبتون زیباست[گل]

عطش شكن

می‌رسد ناله آن مادر عاشورایی زیر لب زمزمه دارد: "پسرم لالایی کمی آرام که صحرا پُرِ گرگ است علی و خدای من و تو نیز بزرگ است علی می‌روی زیر عبای پدرت آهسته کودک من به سلامت سفرت، آهسته پسرم می‌روی آرام و پر از واهمه‌ام بیش تر دل نگرانِ پسر فاطمه‌ام پسرم شادی این قوم فراهم نشود تاری از موی حسین بن علی کم نشود تیر حس کردی اگر سوی پدر می‌آید کار از دست تو، از حلق تو برمی‌آید خطری بود اگر، چاره خودت پیدا کن قد بکش حنجره‌ات را سپر بابا کن" آه بانو! چه کسی حال تو را می‌فهمد؟ اصغر از فرط عطش سوخت، خدا می‌فهمد حميدرضا برقعي

غزاله

چه زیبایند این نوزادان