دل گنبد داره از غصه و غم می ترکه

تسلیت

 

مهمون از راه اومده شهر شده آماده
بازم امشب تو حرم غلغله و فریاده

دل گنبد داره از غصه و غم می ترکه
چون هزار تا دل غمگین تو خودش جا داده

قد گلدسته، وقاری داره امشب که نگو
رو ضریح ِ قامتش دست ِ نیاز باده

تشنگی مثل گدایی که دروغی باشه
دم سقاخونه زیر دست و پا افتاده

غم غربت اومده دخیل ببنده به دلم
به خیالش دل من پنجره ی فولاده!

سید حسن حسینی

/ 1 نظر / 51 بازدید
سرشار

تسلیت ... دلم صدای نقاره میخواد و صحن عتیق و یه شب اشک و درددل با امام غریبم .