سلام بر امام

خسته ام التیام می خواهم

 التیام از امام می خواهم 

 السلام وعلیک یا ساقی

من علیک السلام می خواهم

سید حمیدرضا برقعی 

/ 1 نظر / 5 بازدید
سرشار

سلام امام رئوف به شما ... ان شالله[لبخند]