تبریک

   

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

                              عطر نفس بقیة الله آمد

                                       با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین

                                                              یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

                                 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سرشار

سلام مبارک باشه این گلستان شدنِ عالم به برکت میلاد سروران عالم...[گل][گل][گل]

عطش شکن

شعبان به یمن قدوم تو معظم است...