پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

باران

  ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﻡ،ﺍﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺁﻗﺎ ! می ﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ!؟   نگار غریب
/ 2 نظر / 16 بازدید