امام باقر(ع):

اگر مومنی را دوست دارید او را از آمدن رجب با خبر کنید.

التماس دعا

/ 0 نظر / 4 بازدید