پدرانه

 قدوم اطهرت بر خاک و بر افلاک،جان بخشید

یا امیرالمومنین

/ 4 نظر / 5 بازدید
حافظ

روز پدر مبارک. یا علی

ابراهیم

عصا در دست موسي اژدها شد - کليم آنجا مسلم يا علي گفت مسيحا گر دم از اعجاز ميزد - زبس بيچاره مريم يا علي گفت کجا مرده به آدم زنده ميشد - يقين عيسي بن مريم يا علي گفت نزول وحی چون فرمود سبحان - ملك در اولیـن دم ، یـا علی گفت رسول الله شنید از پرده غیب - ندائـی آمد آن هم یـا علـی گفت پيمبر در عروج از آسمانها - بقصد قرب اعظم يا علي گفت به هنگام فرو رفتن به طوفان - نبي الله اکرم يا علي گفت وفاداری شروط عشق‌بازی است - که جان را داده میثم یا علی گفت مگر خيبر زجايش کنده ميشد - يقين آنجا علي هم يا علي گفت علي در خُم به دوش آن پيمبر - قدم بنهاد و آندم يا علي گفت علي را ضربتي کاري نميشد - گمانم ابن ملجم يا علي گفت به فرقش كی اثر میكرد شمشیر - یقینم قاتلش هم یا علی گفت [لبخند][گل] شاعر رو نمیدونم کیه عید بزرگ ولادت امام علی (ع) رو بتون تبریک میگم[لبخند][گل]

ابراهیم

دلا بايد که هردم يا علي گفت - نه هر دم بل دمادم يا علي گفت یه صدق دل همیشه یاد او كرد - به هر پیچ و به هر خم یا علی گفت ز ليلايي شنيدم يا علي گفت - به مجنوني رسيدم يا علي گفت مگر اين وادي دارالجنون است - که هر ديوانه ديدم يا علي گفت؟ نسيمي غنچه اي را باز ميکرد - به گوش غنچه آندم يا علي گفت سرشک لاله را گل شستشو داد - گل از این لطف شبنم یا علی گفت چمن با ریزش باران رحمت - دعایی کرد نم‌نم، یا علی گفت به خود لرزید شاخ بید مجنون - به خاک افتاد و از غم یا علی گفت خروش رعد و فریاد فلک‌ها - ز بی‌تابی مسلم یا علی گفت یقین خالق زمان آفرینش - به گوش کل عالم یا علی گفت که در روز ازل قالوبلا را - هر آنچه بود عالم يا علي گفت خمير خاک آدم چون سرشتند - چو بر ميخاست آدم يا علي گفت زبطن حوت یونس گشت آزاد - زبـس در ظلمت یـم یـا علی گفت سبا هم تخت شه برباد داده - سلیمان بس‌که محکم یا علی گفت چه نوح ازموج طوفان ایمنی خواست - توسل جســت هر دم یا علی گفت به هنگام فکندن داخل نار - خليل الله اعظم يا علي گفت شنیدم کودکی، شیرین زبانی - چو می‌جوشید زمزم یا علی گفت