یا سریع الرضا

دوست دارم وقتی کسی رو می بخشم اون بدی که در حقم کرده از یادم بره،دوست دارم اگه کسی منو بخشید بدیی که در حقش کردم فراموش کنه،دوست دارم بگذرم تا خدا هم از من بگذره؛اما نمی دونم چرا یکی هست که با وجود ظلمی که بهم کرده و من ازش گذشتم بازم کارهاش میاد توی ذهنم،بازم شب ها خوابش رو می بینم و توی خواب همونقدر ازش می ترسم و زجر می کشم که قبلا می ترسیدم و زجر می کشیدم.

گاهی فکر می کنم نکنه از تهِ تهِ دلم نبخشیدمش که کارهاش از یادم نمیره...نمی دونم...واقعا نمی دونم.

خدا جونم کمک کن تا از ته دل گذشت کنم،خدایا کمک کن تا دیگران هم از ته دل از من بگذرند حتی همین شخص.بالاخره وقتی اذیتم کرده منم پشت سرش یه چیزی گفتم خب!کمک کن تا هروقت یادش می افتم خوبی هاش بیاد توی ذهنم.

 فردا شب به احتمال زیاد شبِ قدره،خودت کینه ها رو از دلم پاک کن و از من راضی باش، یا سریع الرضا!

/ 1 نظر / 7 بازدید
سرشار

الهی آمین .. معبودا به [درگاهِ] تو شِکْوِه آرم از دلی که سخت شده... خمسَ عشرة؛ فرازِ دوّم، مناجاتِ شِکوه‌کننده‌گان