...

بالم شکسته بود و هوایی نداشتم

از دست روزگار  رهایی نداشتم

بیهوده نیست عاشق گنبد طلا شدن

مشهد اگر نبود که جایی نداشتم

گفتم مگر امام رضا چاره ای کند

ای وای اگر امام رضایی نداشتم

...

/ 1 نظر / 18 بازدید
سرشار

[گل]