# امام_رضا

بچه محله امام رضا

  موره می بـیـنی که شـر و بـا صـفایـم بـــچـــه مـــحـــلـــه امـــام رضــایــم زلــزلــــیـــم حــــادثـــیـــم بـــلــایـــم بـــچـــه مـــحـــلـــه امـــام رضــایــم هــر روز جــمـــعـــه دلـومـه مـبـنـدم بــه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 18 بازدید