# امام_رضا

باران

  ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﻡ،ﺍﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺁﻗﺎ ! می ﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ!؟   نگار غریب
/ 2 نظر / 20 بازدید

سلام

سلام حضرت زیبا،خدای دلبرها سلام حضرت خورشید،ماه منظرها سلام ساقی هشتم،می خراسانی سلام جوشش پیمانه ها و ساغرها
/ 5 نظر / 19 بازدید