# هشت_بهشت

سلام

سلام حضرت زیبا،خدای دلبرها سلام حضرت خورشید،ماه منظرها سلام ساقی هشتم،می خراسانی سلام جوشش پیمانه ها و ساغرها
/ 5 نظر / 16 بازدید