/ 3 نظر / 5 بازدید
سرشار

[گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

ابراهیم

سلام به مدیر محترم هشت بهشت[گل] ادامه مطلب که همون بود. واقعاً شهدا گل بودن و ما پوچ. اما نوبت بعد پوچ ممکنه گل بشه[لبخند][گل]

ابراهیم

دانستن جرم کمی نیست… وقتی که… بدانی و عمل نکنی... بدانی و بگذری… بدانی و نادیده بگیری… بدانی و …[لبخند][گل]