...

من از بیگانگان هرگز ننالم

/ 2 نظر / 51 بازدید
سرشار

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد ... سلام مریمی جان ،‌خوبی عزیزم ؟

ابراهیم

که هرچه کرد با من، آشنا کرد.[گل] با این پستتون یاد یکی از دوستای دوره دانشگاه افتادم که رو دیوار اتاقمون نوشته بود: رفیقان آمدند، دشمن به فریادم برس[لبخند][گل]